Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.tipsvoorbesparen.nl, zoals deze is opgesteld door JRMENE. Op deze pagina vind u de algemene voorwaarden waar wij aangeven onder welke regels wij onze informatie op de website aanbieden aan u.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de website is natuurlijk gratis en dit zal altijd zo blijven. Als u informatie van tipsvoorbesparen.nl verspreidt of overneemt voor commerciële doeleinden kan dit gevolgen hebben. De informatie op de website is alleen geldig te hergebruiken wanneer dit afgesproken is met JRMENE.

Zonder duidelijke toestemming van JRMENE is het verboden om media en tekst te hergebruiken. Het eigendom berust bij JRMENE.

Voor de prijzen die op tipsvoorbesparen.nl staan streven wij naar een hoge nauwkeurigheid van de bedoelde prijzen. De programmeer/type fouten die kunnen ontstaan vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met JRMENE te mogen claimen of te veronderstellen.

JRMENE is altijd bezig om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan zijn dat ondanks alle inspanningen de informatie of inhoud op de website onjuist of onvolledig is. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten die op JRMENE worden aangeboden zijn zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. JRMENE accepteert geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Als deze algemene voorwaarden wijzigen kunt u de meest recente versie op deze pagina vinden.