Bespaar op personeel met payrolling

Als je een eigen bedrijf hebt, heb je al snel medewerkers nodig om je bedrijf verder vooruit te helpen. Naast de groeimogelijkheden moet je helaas ook denken aan de extra risico’s die je op je neemt door een medewerker aan te nemen. Indien een medewerker ziek wordt of bijzonder verlof opneemt, moet niet alleen het loon worden doorbetaald aan deze medewerker. Er moet namelijk ook nog een tijdelijke kracht worden ingehuurd om de vaste medewerker te vervangen.

Daarnaast ben je veel extra tijd kwijt aan de administratieve rompslomp, terwijl je deze kostbare tijd liever inzet om je bedrijf vooruit te helpen. Zo moet er een salarisadministratie en personeelsadministratie worden bijgehouden, aangifte loonheffingen worden gedaan en vragen van medewerkers over de verloning worden beantwoord.

Door gebruik te maken van payrolling kan een groot deel van deze risico’s en extra werkzaamheden worden uitbesteed. Een payroll bedrijf houdt rekening met de specifieke omstandigheden van al je medewerkers en blijft up-to-date met betrekking tot de juridische ontwikkelingen. Je betaalt maandelijks één vast bedrag aan het payroll bedrijf met daarin het vakantiegeld, sociale lasten en een premie voor eventuele loondoorbetaling in geval van ziekte of bijzonder verlof. Ook houden zij je administratie bij zodat je zelf kan focussen op het ondernemen.

De payrolling tarieven zijn afhankelijk van de zogenoemde omrekenfactor. Dit is een factor die vermenigvuldigd wordt met het bruto uurloon van je medewerkers, de uitkomst is het te betalen bedrag aan het payroll bedrijf. De factor is afhankelijk van vele omstandigheden zoals het aantal uur per week dat de medewerker werkt, de toepasselijke cao en pensioenafspraken. Maak snel een proefberekening om erachter te komen wat het je kost om de risico’s af te dekken en het werk uit te besteden. Weeg dit maar eens op tegen de extra winst die je maakt doordat je meer tijd vrijhoudt voor het doorontwikkelen van je bedrijf!