Geld besparen d.m.v. zorgtoeslag

Alle inwoners in Nederland zijn het verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de standaardkosten voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, de aanschaf van medicijnen en een verblijf in het ziekenhuis.

Maandelijkse financiële tegemoetkoming

De Nederlandse overheid heeft in 2006 besloten om de verplichte basisverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Dit doet de overheid door middel van de zorgtoeslag. Inwoners die er moeite mee hebben om de maandelijkse zorgpremie te betalen, krijgen hiervoor een tegemoetkoming van de Belastingdienst. Deze financiële tegemoetkoming ontvangen zij in de vorm van een maandelijkse zorgtoeslag. Of je recht hebt op zorgtoeslag is onder meer afhankelijk van:
– De hoogte van je inkomen en dat van je eventuele partner
– Je leeftijd
– De hoogte van je vermogen

Flink wat geld besparen

Het bedrag dat je jaarlijks aan zorgtoeslag kunt ontvangen, kan oplopen tot maar liefst 930 euro. Als je hier recht op hebt dan kun je dus flink wat geld besparen. Het is dus echt de moeite waard om zorgtoeslag aan te vragen.

De voorwaarden

Niet iedereen ontvangt zorgtoeslag. Om dit te ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je:
– Een Nederlandse zorgverzekering hebben afgesloten
– Minstens 18 jaar zijn
– Een laag (gezamenlijk) inkomen ontvangen
– Een laag (of geen) vermogen hebben
– De Nederlandse nationaliteit hebben of beschikken over een geldige verblijfsvergunning

Je jaarinkomen en je vermogen

Als je voor dit jaar zorgtoeslag aan wilt vragen dan kijkt de Belastingdienst naar je jaarinkomen en naar je vermogen. Hiervoor is een bepaalde grens vastgesteld. Je inkomen en je vermogen mogen niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Voor alleenstaanden ligt deze grens lager dan voor samenwonende of getrouwde stellen.

Alleenstaand

Wanneer je als alleenstaande het wettelijk minimumloon verdient dan heb je recht op een zorgtoeslag van 936 euro per jaar. Je komt in aanmerking voor zorgtoeslag als je jaarinkomen maximaal 26.200 euro is.

Meerpersoonshuishouden

Een meerpersoonshuishouden dat een jaarinkomen heeft van maximaal 32.200 euro ontvangt maximaal een zorgtoeslag van 1791 per jaar.

Je vermogen

De Belastingdienst toetst niet alleen je inkomen en dat van je eventuele toeslagpartner, maar kijkt ook naar je vermogen. Deze mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Als het hoger is dan de maximale grens dan heb je geen recht op zorgtoeslag. Zo mag het gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan 103.000 euro. Vanaf 2016 geldt er voor iedereen dezelfde vermogensnorm. Iedere inwoner heeft dan recht op dezelfde vrijstelling. Vanaf 1 januari 2016 vervalt de extra vrijstelling van vermogen voor inwoners die een AOW of ouderentoeslag ontvangen.

Zorgtoeslag aanvragen

Wil je proberen om zorgtoeslag aan te vragen? Dan kan je dit op verschillende manieren doen. Zo kun je hier een aanvraag voor indienen via de website. Dit is een speciale website van de Belastingdienst.

Verder is het ook mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen via de app ‘Jouw zorgtoeslag’. Je kunt alleen zorgtoeslag aanvragen via deze app als je geen toeslagpartner hebt.

Als je zorgtoeslag wilt aanvragen dan heb je hiervoor een Burgerservicenummer en een DigiD nodig. Na je aanvraag ontvang je doorgaans binnen acht weken bericht. Dit bericht wordt ook wel de ‘voorschotbeschikking’ genoemd. In dit bericht staat vermeldt hoeveel zorgtoeslag je maandelijks op je rekening ontvangt. Dit bedrag ontvang je dan binnen vier weken.

Geef veranderingen door

Verandert er iets in je leven en ontvang je zorgtoeslag? Dan ben je het verplicht om dit binnen vier weken aan de Belastingdienst door te geven. Hierbij kan je denken aan veranderingen als een wijziging in je inkomen of een verandering in je woonsituatie. Als je dit niet doorgeeft en te veel zorgtoeslag hebt ontvangen dan moet je het teveel ontvangen bedrag aan de Belastingdienst terugbetalen. Om dit te voorkomen, kun je er eventueel ook voor kiezen om de zorgtoeslag achteraf aan te vragen. Zo kan je de zorgtoeslag voor 2015 nog tot 1 september 2016 aanvragen.