Vermogensbelasting

Krijgt de ondernemer ook een hypotheek?

Er is een woningprobleem in Nederland. Volgens officiële cijfers is er een woningtekort van 330.000 woningen. Er wordt niet alleen weinig gebouwd, maar veel woningen in de betaalbare sector worden opgekocht door beleggers. Woningen hebben thans een gemiddelde prijs van ruim €313.000.

Kopen is voordeliger dan huren

Het is de vraag of starters en met name alleenstaanden de gemiddelde prijs kunnen financieren. Dit geldt voor mensen die in loondienst werken, maar vooral voor ondernemers of kleine zelfstandigen zoals zzp’ers. Toch is kopen dikwijls voordeliger dan huren. Dit is voornamelijk te danken aan de lage rente bij hypotheken en ondanks het verplicht aflossen van de hypotheek.

Bescherming van inkomen

Voor een ondernemer wordt het inkomen risicovoller ingeschat. Omzet en winst is niet vanzelfsprekend. Dat heeft de corona laten zien waarbij ondernemers sneller terugvallen op een sociaal minimum. Werknemers zijn beschermd, omdat werkgevers een beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Ook zijn er sociale verzekeringen waarop een werknemer recht heeft bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Omdat een ondernemer een minder sociaal vangnet heeft, zijn hypotheekverstrekkers voorzichtig bij het verstrekken van een hypotheek.

Meerjarige ondernemer

Veel hypotheekverstrekkers gaan uit van drie jaren ondernemerschap. Op basis van de jaarcijfers wordt een gemiddeld inkomen genomen die bepalend is voor de hypotheek zzp. Toch zijn er ook geldverstrekkers die deze eis niet stellen en minimaal 12 maanden als norm stellen bij een volledige financiering van de woning. Wel wordt er meestal een hogere rente gevraagd. Deze opslag wordt maximaal over een periode van 10 jaren geheven. Dit betekent dus dat een jonge ondernemer een hogere hypotheeklast heeft. Naast het inkomen is de marktwaarde van de woning bepalend. Hoe meer eigen geld, hoe lager de hypotheekrente. Het verschil tussen een volledige of een 65 procent hypotheek kan oplopen tot zo’n 0,30 procent. Een nationale hypotheekgarantie levert een aanzienlijke 0,35 procent korting op.