Vermogensbelasting

Tips voor minder vermogensbelasting

U kunt er niet omheen, wanneer u beschikt over een bepaald vermogen zou u vermogensbelasting moeten betalen. Het is echter wel mogelijk om de omvang van dat vermogen te verkleinen.

Hoe betaal ik minder vermogensbelasting?
Ons belastingstelsel bestaat uit drie verschillende delen, ook wel boxen genoemd. De vermogensrendementsheffing heft de Belastingdienst over bezittingen in Box 3, zoals spaargeld, aandelen en vakantiehuis. Wanneer je de omvang van je vermogen in Box 3 verlaagt zal je minder vermogensbelasting betalen. Wat u kunt doen om dit vermogen te verlagen is bijvoorbeeld geldschenking doen aan de (klein)kinderen of het aflossen van (hypotheek)lening. Daarbij moet u wel goed letten op de fiscale gevolgen. Zo heeft een aflossing op een hypotheeklening tot gevolg dat u minder hypotheekaftrek geniet.

Betaal ik belasting over buitenlandse bezittingen zoals een huis in Spanje?
De Belastingdienst heft belasting over een fictief rendement over het vermogen, niet over het daadwerkelijk behaalde rendement. Daarnaast betaalt elke Nederlandse belastingplichtige vermogensrendementsheffing over bezittingen in het buitenland zoals aandelen of een vakantiehuisje.

Hoe zorg ik voor een rendement hoger dan de belastingheffing?
Nederlandse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar hadden in 2001 circa 6% rendement. Begin dit jaar was dit percentage maar 0,5%. De spaarrentes lagen nog lager. Door een beetje risico te nemen kan het rendement hoger uitkomen dan de spaarrente. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door te gaan beleggen of crowdfunden. De afgelopen twintig jaar (1996 tot 2016) was het gemiddelde rendement op een aandelenbelegging 8,2%, en het rendement op een spaarrekening gemiddeld 2,8%. Beleggen is helaas niet kosteloos en er bestaat een risico dat (een deel) van uw inleg verloren gaat. Via een speciale tool van Robeco kan u de historische rendementen van sparen en beleggen vergelijken. Maar uiteraard geldt: in het verleden behaalde rendementen vormen geen garantie voor de toekomst.

Belangrijke informatie
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.