rekenmachine

4 redenen om klant te worden bij De Vereende

De kans is bijzonder groot dat je wel al eens hebt gehoord over de verzekeraar ‘De Vereende’. Dit is niet zomaar een verzekeraar. Ze biedt namelijk een belangrijke oplossing aan mensen die niet langer een beroep kunnen doen op de diensten van een standaard verzekeraar. Dat zijn er meer dan je op het eerste zicht zou denken. Het is immers zo dat heel wat mensen bijvoorbeeld op een zeker ogenblik te maken kunnen krijgen met financiële moeilijkheden. Deze problemen kunnen er dan voor zorgen dat ze bijvoorbeeld tijdelijk niet in staat zijn om hun verzekeringspremie te betalen. Wanneer deze achterstand te groot wordt kan dat nefaste gevolgen hebben voor het verder kunnen afsluiten van een standaard verzekering. Een partij als De Vereende kan dan de perfecte oplossing bieden. Wil jij ook graag ontdekken waarom het de moeite waard kan zijn om klant te worden bij deze verzekeraar? Ontdek dan snel even de vier hieronder terug te vinden redenen!

1.) De Vereende biedt een groot aantal verschillende verzekeringen aan

De eerste reden is terug te vinden in het aanbod van De Vereende. Wanneer we ons hierin gaan verdiepen kunnen we vaststellen dat er heel wat verschillende soorten (schade)verzekeringen worden aangeboden. Daarbij valt het in het bijzonder op dat er sprake is van verschillende verzekeringen die bij andere verzekeraars niet bepaald voor de hand liggend zijn. Het gaat hierbij dan onder meer om bepaalde “exotische” motorrijtuigenverzekeringen. Uiteraard is het mogelijk om bij De Vereende een personenauto te verzekeren? Dat is echter niet alles. Ook tal van andere motorrijtuigenverzekeringen zoals bijvoorbeeld een taxi- of een quadverzekering behoren tot de mogelijkheden. Ook wanneer je een verzekering wenst af te sluiten voor een kartbaan kan je daarvoor terecht bij deze verzekeraar. Ook dat is nochtans niet echt voor de hand liggend.

Voor bijvoorbeeld de taxiverzekering geldt dat heel wat verzekeraars er reeds voor hebben gekozen om ze uit hun aanbod te schrappen. Dat is het gevolg van de vele schadegevallen waar ze bij deze klanten vaak mee worden geconfronteerd. Dat geldt echter niet voor De Vereende. Deze verzekeraar heeft er dan ook voor gekozen om deze verzekering wel degelijk aan te bieden aan haar klanten. Ook het afsluiten van een quadverzekering blijkt in de praktijk doorgaans geen sinecure te zijn, maar is perfect mogelijk wanneer je een beroep doet op de diensten van deze verzekeraar.

Wat met de andere verzekeringen die De Vereende aanbiedt?

Op vlak van motorrijtuigenverzekeringen blijkt eigenlijk al zo goed als meteen dat het aanbod van De Vereende ongelofelijk divers en eigenlijk ook een tikkeltje ongewoon is. Dat heeft te maken met het feit dat deze verzekeraar eigenlijk maar weinig risico’s uit de weg gaat. Dit is ook te zien uit de rest van het aanbod van deze verzekeraar. Deze bestaat immers nog uit andere verzekeringen zoals:

  • De zogenaamde WEGAM verzekering;
  • Een verzekering voor leegstaande panden;
  • Verzekeringen voor evenementen;
  • Een verzekering voor een pop-up store;
  • Een zogenaamde praalwagenverzekering;

Voor heel wat mensen geldt bovendien ook graag dat ze zich willen laten verzekeren door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Kan je deze niet meer vast krijgen bij één van de standaard verzekeraars die zich op de markt bevinden? Dan zal je merken dat De Vereende wellicht ook daar een oplossing voor jou voor in petto heeft!

2.) De Vereende accepteert bijna elke verzekeringnemer

De tweede reden heeft betrekking tot het feit dat De Vereende zo goed als elke potentiële verzekeringnemer accepteert. Dat is natuurlijk een belangrijk voordeel. Zoals eerder op deze pagina al even aangegeven geldt voor menig aantal mensen immers dat zij niet langer in staat zijn om een gewone verzekering bij een standaard verzekeraar af te sluiten. Dat is op zich ook helemaal niet nodig, want De Vereende kan een prima alternatief bieden. Heb jij dus met andere woorden altijd gevreesd dat het afsluiten van bepaalde verzekeringen voor jou helemaal niet meer mogelijk zou zijn? Dan zal je kunnen vaststellen dat De Vereende die vrees voor eens en altijd kan wegnemen!

Let op! Het feit dat De Verende bijna elke verzekeringnemer accepteert betekent in het geheel niet dat ze verplicht is om dat te doen. Het is dus met andere woorden altijd de keuze van deze verzekeraar om iemand al dan niet als klant te accepteren. Blijkt het risico ook voor deze verzekeraar uiteindelijk toch te groot te zijn? Dan zou je dus zeker nog altijd geweigerd kunnen worden.

3.) Door klant te zijn bij De Vereende kan je vertrouwen opbouwen

Het is voor heel wat personen die niet langer welkom zijn bij een standaard verzekeraar vooral nodig om terug vertrouwen op te bouwen. Dat is mogelijk bij De Vereende. Wanneer je tijdens je verzekeringsperiode bij deze verzekeraar netjes je premies kan betalen en je bijvoorbeeld geen explosief schadeverleden meer opbouwt zou dat er zomaar voor kunnen zorgen dat je binnen een bepaalde tijd toch terug zal worden geaccepteerd door gewone verzekeraars. Op dit vlak zou de tijd dat je verzekerd bent bij De Vereende via Geennee.nl zomaar een interessant perspectief kunnen bieden voor de toekomst. Ook dit is natuurlijk zeker en vast een interessant reden om te overwegen om één of meerdere verzekeringen te gaan onderbrengen bij de verzekeraar De Vereende.

4.) Je leven hoeft niet langer beperkt te worden door een gebrek aan verzekeringen

Het niet kunnen afsluiten van bepaalde, minder belangrijke verzekeringen hoeft niet meteen een groot probleem te vormen. Echter is het zo dat verschillende mensen op een zeker ogenblik ook te maken krijgen met een weigering voor wat bijvoorbeeld hun autoverzekering betreft. Dat is natuurlijk wel een groot probleem, want deze verzekering staat in Nederland op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen. Ook in dit geval zou De Vereende een oplossing kunnen bieden. De kans bestaat wel dat er daarvoor een bepaalde waarborg dient te worden betaald. Deze waarborg zal je uiteraard terug ontvangen aan het einde van de contractperiode en wanneer er geen sprake is geweest van problemen. Was je tijdelijk niet in staat om de verzekeringspremie te betalen voor je autoverzekering? Dan is het mogelijk dat de premie van de betaalde waarborg wordt afgetrokken.